Všeobecné obchodní podmínky pro VO odběratele sigifun:

Společnost sigifun s. r. o. se sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 (dále jen prodávající) deklaruje základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto katalogu. Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné. Jde o následující:

* Sleva za platbu
(podmínkou pro slevu za platbu je dodržení výše minimálního odběru)
* 2 % za platbu v hotovosti nebo dobírkou

* Individuelní slevy
Podle platných dohodnutých obchodních podmínek individuelně s daným zákazníkem - pokud bylo dohodnuto jinak než řeši tyto VO podmínky.


Ceny v katalogu jsou vždy uvedeny bez DPH (21 %)

 • Ceny se rozumějí ze skladu dodavatele v Praze v případě, že objednávka nedosahuje minimální výše, jinak v rámci servisu zákazníkům zboží doručíme na naše náklady dle jejich požadavků. K ceně zásilky se připočítává dopravné dle platných tarifů kurýrních služeb pokud není dodržen minimální odběr.
 • Minimální výše velkoobchodní objednávky je 3000,- Kč bez DPH
 • Platba je možná v hotovosti našemu OZ při objednání zboží. Dále dobírkou - při dodání zboží PPL a v případě, že má zákazník povolenu možnost převodem, pak dle dohodnuté Obchodní smlouvy v termínu splatnosti na bankovní účty naší společnosti. V tomto případě prosím o uvádění v.s. na platební příkazy, aby docházelo ke správnému připárování plateb.
 • Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplné úhrady faktury.
 • Pokud se zákazník dostane do prodlení s platbou a následně objedná zboží, prodávající si vyhrazuje právo vykrýt jeho objednávku až v okamžiku úplného zaplacení částky, která je po datu splatnosti. Uhrazení musí být průkazné – tzn. platba v hotovosti nebo připsání částky na účet dodavatele.
 • Pokud si zákazník objednal zboží, které nebylo dodávkou vykryto, zboží se dodatečně nezasílá a je nutno jej objednat znovu, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 • Objednávky se přijímají prostřednictvím e-mailu, faxem, poštou, případně telefonicky.
 • Usnadnění celého procesu objednávání a zejména vyššího uživatelského komfortu dosáhnete využitím našeho Katalogu pro obchodníky na www.sigifun.cz Podrobné informace, jak postupovat při objednávání přes katalog najdete na našich webových stránkách.
 • V případě telefonické objednávky mějte prosím vždy připraven seznam Vámi objednávaných položek s výše uvedenými náležitostmi (kód, název, množství). V případě, že připravený seznam čítá více než 15 položek, volte prosím raději jinou vhodnější formu objednávky (e-shop, e-mail, fax, pošta). Podstatně tím urychlíte vyřízení Vaší objednávky a snížíte riziko chyb, ke kterým dochází zejména při telefonickém objednávání velkého množství položek.


Společnost sigifun s. r. o. se zavazuje dodat zboží do 5 prac. dnů od obdržení objednávky, pokud budou ze strany odběratele splněny následující podmínky:

 • náležitosti objednávky budou úplné
 • závazky po splatnosti uhrazené
 • objednávka se v našich záznamových médiích objeví do 12 hodin.

Společnost sigifun s. r. o. dále poskytuje svým odběratelům tyto slevy:

 • při odběru zboží v hodnotě vyšší než 3000,- Kč (bez DPH) neseme náklady na dopravné nebo poštovné

Reklamace na dodané zboží přijímáme do 72 hodin od doručení na telefonním čísle: +420 725 775 775 (v pracovní dny od 9:00 - 16:00 hod.).

Těší mě spolupráce k oboustranné spokojenosti :-)

Hela Rykrová